Fiche Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden (ALEES, VIL)

De race naar de autonome wagen is volop aan de gang.  De giganten van de auto-industrie en ook heel wat technologiebedrijven in de VS, Europa en Azië werken aan de ontwikkeling van zelfrijdende, elektrische voertuigen.

Voor goederenvervoer is dat niet anders.  Maar waar en hoe kunnen deze autonome voertuigen gebruikt worden? Kunnen ze bijdragen tot een vlottere stedelijke mobiliteit?  VIL, het Vlaams Instituut voor Logistiek, is alvast benieuwd en het lanceerde daarom in 2017 het project ALEES: Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden.

AUTONOME LOGISTIEKE ELEKTRISCHE EENHEDEN VOOR STEDEN

VIL wil met het project ALEES graag de randvoorwaarden bepalen voor het inzetten van autonome voertuigen binnen logistieke operaties in de stad, zoals bijvoorbeeld de levering van pakketjes.  Hierbij betrekken ze alle stakeholders op het vlak van stedelijke logistiek:  MOW, de FOD Mobiliteit en Transport, steden en centrumsteden, verladers en logistieke dienstverleners, technische en technologische partners.

Om zelfrijdende ‘eenheden’ logistiek efficiënt in te zetten is het belangrijk in kaart te brengen wat er allemaal bij komt kijken. Uiteraard gebeurt dit best in maximaal overleg met alle betrokken stakeholders. Waar zullen de ALEES rijden? Enkel in het stadscentrum of ook in de rand? Mogen zij zich ook in verkeersvrije zones begeven? Enkel voor het leveren van pakjes of ook voor grotere zendingen? Hoe zullen zij operationeel worden ingezet en welke data zijn nodig om deze voertuigen aan te sturen?

ONDERZOEKSVRAGEN DIE BINNEN HET PROJECT AAN BOD KOMEN

  • Welke toepassingen zijn vandaag en in de toekomst mogelijk?
  • Hoe kunnen we deze toepassingen integreren in hun omgeving?
  • Aan welke technische voorwaarden moeten de eenheden voldoen?
  • Welke data moeten en kunnen uitgewisseld worden en hoe verloopt die uitwisseling best?
  • Hoe kunnen de verschillende logistieke dragers op elkaar afgestemd worden?

VIL zal de mogelijke toepassingen in kaart brengen, o.a. via best practices.  Daarnaast zal VIL succesfactoren bepalen en simulaties uitwerken. Eindresultaat wordt een blauwdruk voor toekomstige stadslogistiek.

ACHT DEELNEMERS

Stad Mechelen, bpost, Bringme, DHL PARCEL BELUX, Rhenus SML, Trimble, ACP CO₂ en Havenbedrijf Antwerpen.

OPPORTUNITEITEN

ALEES kunnen de efficiëntie van de aan- en aflevering van goederen in de stad verhogen: betere en slimmere belading, flexibele routeplanning, maximale beschikbaarheid van 24/7.  Verder dragen ze bij aan een meer duurzame mobiliteit (minder voertuigen, elektriciteit in plaats van brandstoffen …) en ook veiliger verkeer  (autonoom, permanente monitoring van omstandigheden, vermijden van obstakels …).

Videofragment

https://atv.be/nieuws/video-zelfrijdende-wagens-die-pakjes-aan-huis-leveren-wanneer-kan-het-nu-echt-41848

Meer info:

http://vil.be/project/alees/