Rekeningrijden

Eenvoudig principe

  • Automobilisten betalen een kleine vergoeding per gereden kilometer. In de slimme variant van rekeningrijden hangt de hoogte van die vergoeding af van het tijdstip en de locatie. Wie bijvoorbeeld tijdens de spits naar een grootstad rijdt, zou meer moeten betalen. In ruil vallen de verkeersbelasting en de inschrijvingstaks weg.

Rekeningrijden voor vrachtwagens is al verplicht

  • Sinds 1 april 2016 moeten alle binnen- en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in België verplicht een werkende On Board Unit (OBU) hebben in België. Uitgangspunt daarbij is telkens de Maximaal Toegelaten TotaalMassa (MTM) of nog de MTM van de slepen (MTMs). Het bedrijf Satellic heft de tol op autosnelwegen en een aantal gewestelijke en gemeentelijke wegen namens de Vlaamse, de Waalse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer info over de werkwijze vindt u op de website: https://www.satellic.be/nl-BE

  • Vanaf 2018 wordt het rekeningrijden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton uitgebreid van de Vlaamse wegen naar 6 gewestwegen. De beslissing komt er na een grootschalige evaluatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dat op 451 trajecten tellingen heeft uitgevoerd.

Maar: rekeningrijden enkel invoeren voor vrachtwagens is niet voldoende…

  • Transportfederaties, verkeersdeskundigen, transporteconomen en politici willen het rekeningrijden uitbreiden omdat het de enige manier is om de monsterfiles het hoofd te bieden. Sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens blijkt echter dat de files niet af-maar net toenemen en de vrijgekomen plek op de baan haast meteen wordt ingevuld door personenwagens.

….slim rekeningrijden moeten we uitbreiden naar personenwagens

  • Rekeningrijden invoeren voor personenwagens in heel Vlaanderen én op alle gewest- en gemeentewegen zou dus bijgevolg een structurele oplossing bieden voor de files én om de verkeerskluwens in en rond Antwerpen te ontwarren. Volgens sommige verkeersdeskundigen is het zelfs de enige oplossing. Rond steden met heel wat verkeer zoals Antwerpen en Gent, zou binnen een straal van een aantal kilometer overdag een tarief worden geïnd, ’s nachts en buiten de daluren dan weer niet. Alleen lust de Vlaming het rekeningrijden niet en gelooft slecht 12% van de bevraagde Belgen dat slim rekeningrijden het fileprobleem definitief kan oplossen.
  • Momenteel loopt, in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, een proefproject rond de algemene aanvaarding van rekeningrijden voor personenwagens waarvan de resultaten en bijbehorende toekomstscenario’s in 2018 worden verwacht. Ook de resultaten van een eerder proefproject uit 2014 van minister Hilde Crevits naar de (verdubbelde) tarieven die voor rekeningrijden zowel tijdens de spits- als daluren zouden kunnen worden gehanteerd, blijven nuttig en zinvol. Gidssteden zijn Londen, Stockholm Milaan en Nederland waar rekeningrijden al een decennium of langer succesvol bestaat.

…al is dat voorstel alleen niet zaligmakend en zal de oplossing bestaan uit een combinatie van maatregelen

  • Enkel rekeningrijden, spitsmijden of een gerichte kilometerheffing zullen het fileprobleem niet oplossen. O.m. de afschaffing van loonwagens, de invoering van een mobiliteitsbudget en een volwaardige modal shift zullen tastbare verandering brengen .