ZERO-label

ZERO-traject Provincie Antwerpen

1. Inleiding

Het nog steeds onaanvaardbaar hoge aantal slachtoffers in en door het verkeer zo snel mogelijk terugbrengen tot nul, zero, geen enkel…dat is ook onze opdracht. Lijdzaam toekijken is schuldig verzuim. Een ander ‘streefcijfer’, zoals een halvering van het aantal doden en zwaargewonden in en door het verkeer, aanvaarden we niet. Doden en zwaargewonden kunnen en mogen immers nooit de tol zijn van onze mobiliteit. Om die doelstelling: geen slachtoffers in en door het verkeer zo snel als mogelijk te bereiken, bundelen we de krachten in onze provincie. Zo kiezen we voor een unieke samenwerking met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK). Met een dergelijke geïntegreerde en integrale aanpak willen we onze gedeelde ambitie waarmaken. Ik kan ze niet genoeg herhalen: gewaarborgde verkeersveiligheid met als doel, geen slachtoffers in en door het verkeer.

2. Het ZERO-traject is een unieke samenwerking in de Provincie Antwerpen

Samenwerking federale diensten gouverneur (aanwerving verkeersdeskundige) en Dienst Mobiliteit Provincie Antwerpen (aanwerving voltijds adviseur verkeersveiligheid ZERO-traject). Gratis ondersteuning en begeleiding van 10 à 15 gemeenten/jaar. Jaarlijks kunnen 10 à 15 gemeenten deelnemen aan het ZERO-traject, aangeboden door provincie Antwerpen , VSV en OVK.

3. Doel van het ZERO-traject:

  • Is gericht op meetbare resultaten en effecten
  • Wil een vuist maken tegen verkeersonveiligheid in het algemeen en verkeerscriminaliteit, roekeloos rij-/verkeersgedrag (overdreven snelheid, intoxicatie, drugs, vluchtmisdrijf,…) in het bijzonder
  • Nul/ZERO verkeersdoden in alle gemeenten van Provincie Antwerpen tegen 2030 (en bij voorkeur uiteraard vroeger).
  • Zal de gemeenten belonen die er het best in slagen het aantal doden en zwaargewonden op hun grondgebied terug te dringen c.q. de gemeenten/steden met het grootst aantal verkeersslachtoffers ondersteunen om dit aantal te doen dalen.
  • Gemeenten die de doelstelling bereiken ontvangen het ZERO-(deel)label ‘Verkeersveilige gemeente Provincie Antwerpen’

4. Wat betekent het ZERO-traject voor uw gemeente?

  • Een kosteloos begeleidingstraject om samen met het VSV en de Provincie Antwerpen volgehouden te werken aan verkeersveiligheid binnen uw gemeente.
  • Belangrijke hefboom om verkeersknelpunten binnen uw gemeente concreet aan te pakken en zichtbaar te verbeteren.
  • Bijdragen tot de provinciale doelstelling om tegen 2030, maar liefst vroeger, te streven naar 0, ZERO verkeersslachtoffers binnen de provincie Antwerpen.